CMSE® mokymų kursas (2024.06.10-13 Kaunas)

Prekės kodas: APT.MPILZ-CMSE

Gamintojas:

DATA: 2024.06.10-13

VIETA: Kaunas

Tikslas: Padėti dalyviams išmokti ir suprasti saugos reikalavimus ir standartus jau veikiantiems įrengimams bei projektuojant naujus. Įgytos žinios padės praktikoje įgyvendinti Mašinų direktuvos, Žemų įtampų direktyvos, Slėginių įtaisų direktyvos reikalavimus. 

Vietų yra

2 850,00 € be PVM

Apie prekę

MOKYMŲ TURINYS

Keturių dienų kursas yra padalintas į 5 modulius, kuriuos sudaro pristatymai, seminarai, klausimai ir atsakymai bei dalyvių įtraukimas. Mokymai baigiami išlaikant egzaminą, patikrinantį dalyvių kompetenciją.

1. 1 MODULIS

1 modulyje pateikiamas įvadas į kursą, taip pat su mašinų sauga, teisės aktais ir standartais. Modulis yra padalintas į tris dalis:

 • Saugos pagrindai;
 • Supažindinimas su teisės aktais ir standartais;

2. 2 MODULIS

2 modulis apima įrangos ir darbo vietos reglamentus, susijusius su įrenginiais, taip pat Mašinų direktyvą (įskaitant CE ženklinimo reikalavimus) ir darbuotojų sveikatos ir saugos aspektus. Modulis susideda iš trijų dalių:

 • Įrangos ir darbo vietos taisyklės
 • CE ženklinimas ir Mašinų direktyva
 • Darbo sauga ir sveikata

3. 3 MODULIS

Rizikos vertinimo svarba, įskaitant teisinius reikalavimus ir metodus, yra pateikta 3 modulyje. Po to vyksta rizikos vertinimo seminaras, skirtas praktikuoti kai kuriuos peržiūrėtus rizikos vertinimo metodus. Modulis yra padalintas taip:

 • Rizikos vertinimo metodai
 • Rizikos vertinimo praktika

4. 4 MODULIS

Įvertinus įrengimus, gali reikėti sumažinti riziką taikant apsaugą. Šiame modulyje pateikiami apsaugos, įskaitant mechanines apsaugas ir saugos komponentus, apibrėžimai ir reikalavimai. Modulis taip pat apima elektros saugą. 

 • Mechaninės apsaugos
 • Saugos komponentai
 • Elektrinė sauga pagal IEC 60204 standartą

5. 5 MODULIS

Saugos dizainas yra pagrindinis žingsnis siekiant sumažinti įrengimo riziką. Šiame modulyje aprašomi reikalavimai, į kuriuos reikia atsižvelgti projektuojant su sauga susijusias valdymo sistemos dalis, taip pat supažindinama su hidrauliniais ir pneumatiniais aspektais. Išsami informacija apie turinį:

 • Valdymo sistemų funkcinė sauga pagal ISO 13849-1 ir IEC 62061
 • Pneumatinių ir hidraulinių sistemų funkcinė sauga
 • Funkcinės saugos praktinė dalis

Po kurso, bus laikomas egzaminas, kurį išlaikius gaunamas TUV NORD sertifikatas, jog dalyvis yra akredituotas įrengimų saugos specialistas. 

Egzamino eiga: 

 • Egzaminas laikomas internetu, todėl į mokymus atsinešamas nuosavas nešiojamas kompiuteris su įdiegta Google Chrome arba Microsoft Edge Chromium. Egzaminą sudaro tik klausimai su atsakymų variantais.
 • TÜV NORD atrenka 40 pateiktų klausimų.
 • Egzaminas truks 60 minučių.
 • Egzamino metu leidžiama naudoti kurso medžiagą.
 • „CMSE sertifikuoto įrengimų saugos eksperto“ egzaminas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakyta į mažiausiai 32 klausimus iš 40 klausimų (atitinka 80% teisingai atsakytų klausimų).
 • Kandidatai, neišlaikę egzamino, yra informuojami ir pasiūlomos datos, kada egzaminą galima pakartoti.
 • BOPLALIT išsiunčia dalyviams pranešimą apie egzaminų rezultatus per 6 savaites nuo egzaminų datos.

Norint laikyti egzaminą, būtinas visų 5 mokymo modulių dalyvavimas.

Maksimalus dalyvių skaičius: 15

GAUKITE NAUJIENAS!

Prisijunkite nemokamai dabar ir pirmieji gaukite naujienas, informaciją apie nuolaidas ir specialius pasiūlymus.